Home

Školákov 1 třída český jazyk

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mne. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Čtení. Čtení 3.ročník. Čtení 2.ročník. ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK Opakování učiva 1. třídy. 1. TŘÍDA. ČESKÝ JAZYK. Doplňovačky a další úkoly. Slovní fotbal. Hádanky. MATEMATIKA. Počítej do 20 s kočičkou. Počítej do 20 se zajíčkem. Počítej do 20 s Mickey Mousem. Počítej do 20 s pastelkami. Počítej do 20 s kytkami. Počítej do 20 vláčkový řetízek. Porovnávej a počítej do. Do výuky pro 1.stupeň ZŠ . LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ: Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Pro mne. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. LUŠTĚNKY: ČESKÝ JAZYK

Budu dobře číst M, L, S, Š, P, T,

 1. Český jazyk Prvopočáteční čtení Literární výchova Učivo 2. - 4. třídy Odkazy Anglický jazyk Ke stažení 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition
 2. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,
 3. ŠKOLÁKOV. ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 2. třída. Vyhledávání Hledat: Český jazyk 2. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU . Věta - slovo - slabika. POČET SLOV VE VĚTĚ POČET SLABIK VE SLOVĚ ŘAZENÍ VĚTPODLE POSLOUPNOSTI: Abeceda. UČÍME SE ABECEDU

Český jazyk 3. třída - skolakov.e

 1. Uspořádej měkké souhlásky - Ryšavá. Procvičování 1 - Školákov. Procvičování 2 - Školákov. DY - TY -NY x DI - TI - NI 1 - Školákov. DY - TY - NY x DI - TI - NI 2 - Školákov. Doplň správnou slabiku - liveworksheets (simole) Procvičování 3 - Školákov. Trenažér - Školákov.
 2. Párové souhlásky. PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK: Věta, souvětí. URČOVÁNÍ VĚTNÝCH VZORCŮ: URČOVÁNÍ DRUHŮ VĚT : Vyjmenovaná slov
 3. Naše třída Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Dopravní výchova Hudební výchova VV a PČ 3. ročník Týdenní plán učiva Rozvrh hodin Český jazyk Matematika Angličtin
 4. Domácí výuka pro týden 30.3.-3.4.2020Přídavná jména - úvod a skloňování tvrdých PřJHravá čeština
 5. ute
 6. Podstatná jména středního rodu U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor. v srdc. c

Luštěnky Čten

 1. Fotogalerie a školní akce Prohlédnout Školní družina Více info Volnočasovéaktivity Více info Rady pro rodičea školní poradna Více info Jídelníčeka školní jídelna Prohlédnout Český jazyk - I. třída Předčtenářské období Zrakové vnímání - Školákov Zraková paměť - Školákov Sluchové vnímání - Školákov První písmena O - Přiřaď správné.
 2. Školákov vlastivěda 5. třída. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Vlastivěda dějepis 5.roč. Vlastivěda zeměpis 5.roč
 3. Český jazyk. Velká a malá písmena. Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 03. 1. Český jazyk. Velká a malá písmena. Jména obecná a jména vlastní (dvojvýrazy) 04
 4. Doplňovačka - Umíme česky; Doplňování do vět - Čeština hrou; Procvičování - Školákov; Chytáky - Školákov; Procvičování chytáků - Školákov; Vysvětlení na Moje čeština; Vyjmenovaná slova po L: Prezentace - Školákov; Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná - Školákov; Procvičování - Školákov
 5. UČENÍ ONLINE - kontrolní diktáty. https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/kontrolni-diktaty.htm
 6. Český jazyk 3. třída - skolakov.eu školákov český jazyk 5.třída ŠKOLÁKOV se přestěhoval na novou doménu, web získal nový vzhled a mnohá cvičení dostala nový kabát.. Srdečně vás zveme k nám na návštěvu
 7. Školákov - Český jazyk 4. třída - Mluvnické kategorie sloves. Mluvnické kategorie sloves

Video: Opakování učiva 1

LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1

 1. Dvě Terezi A spol. výtvarně-literární web pro děti. Úvod > 4.třída ZŠ > český jazyk. Vyhledávání Hledat
 2. Český jazyk 3. třída :: ŠKOLÁKOV . pomocí rozkladu, pamětné násobení a dělení č. 2, 3 - ústně. Školákov - Matematika 2. třída - Násobení a dělení 3 - Početní trenažéry. Čtení - psaní: číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 3 - 5 řádků Prvouka: uč. str. 43 - ústně projít otázky 1 - 16, PS str. 56.
 3. Úvodní stránka > Český jazyk > 5.třída. Procvičování 5.třída. Doplňování -ě, -je. Doplň bě - bje , kdy napsat bě/bje, vě/vje, p.
 4. Fotogalerie a školní akce Prohlédnout Školní družina Více info Volnočasovéaktivity Více info Rady pro rodičea školní poradna Více info Jídelníčeka školní jídelna Prohlédnout Český jazyk - II. třída Věta - slovo - slabika - hláskaPočet slov ve větě - ŠkolákovOprav popletené věty - ŠkolákovSkrývačky ve větách - ŠkolákovSlož větu.

Arabčina. Arménčina Pro procvičování doporučuji též: www.školákov.eu - Český jazyk 1. třída - zrakové vnímání - formule, zraková paměť - stínové pexeso, sluchové vnímání - první hláska ve slově nebo Český jazyk 2 - malé sovičky. Prvouka str. 55, 56, 57 Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových bloků.Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši 1. TŘÍDA. Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli. > ČESKÝ JAZYK. Vyhledáván párové souhlásky Školákov; párové souhlásky Umimecesky; doplň, oprav Tvrdé, měkké souhlásky. doplňovačka Význam slov. antonyma (slova opačná) antonyma1; synonyma (slova stejného nebo podobného významu

Školákov český jazyk — český jazyk 1

Naše třída. Výukové materiály > Český jazyk. Luštěnky Školákov Bě, pě, vě, mě Slovní druhy Donaldova abeceda Doplňovací cvičení Délka samohlásek - doplňovací cvičení Přirovnání - pexeso Kurzy výukové - aplikace. Matematika a čeština školákov 1. třída | Základní škola Třebíč, Benešova 585

1. třída :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ Z

Trénování a procvičování úloh z českého jazyka pro děti na základních školách. Úlohy z češtiny. pro děti na základních školách. Ahoj! Já jsem Grétka. čeština. slovenčina; Zažij radost s češtinou. 1.ROČNÍK 6-7 let 2. ročník 7-8 let 3. ročník 8-9 let 4. ročník 9-10 let 5. roční Český jazyk 3. třída :: ŠKOLÁKOV . Server mapy.cz nenašel adresu školy, kterou jste v databázi vyplnili. Opravte ji. Mapu vytvořil David Kolář. Přejít na soutěžní test Přejít na test z archivu . Návod, jak soutěžit . Start. 1. Učitel ti dá (pošle) kód školy a jméno kategorie, ve které soutěžíš Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Sedlec 101 Sedlec 691 21 ZŠ - 724 764 987 MŠ - 770 673 77

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat ČJ - 2.ročník - čtenářská karta Procvičujte matematiku a český jazyk - ŠKOLÁKOV 2020- 2021. II. třída (1. a 4. ročník) třídní učitelka Mgr. Monika Kolaciov

Test - Český jazyk - 5. třída. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk. Výuka - 1. stupeň. >>>Testpark >>>Streamnet - testy >>> Školákov >>> Učení ONLINE >>>Online cvičen

Procvičování 4.třída. Školákov - procvičování učiva. Slovní druhy. Vzory podstatných jmen - od mužský. Hádanky - vzory podstatných jmen. Vzory odstatných jmen - s tajenkou. Shoda přísudku s podmětem. Shoda podmětu s přísudkem 2. Pravopisná cvičení Skolakov ̈ Český jazyk 4. třída - skolakov.e . skolakov.cz informuje návštěvníky o takových tématech, jako je Základní škola, Matematika a Základní Škola.Přidejte se k tisícům spokojených návštěvníků, kteří objevili Matematika hrou, Skola a Matematika Hrou prvouka 2. třída. navŠtivte nÁs na naŠÍ novÉ adrese. skolakov.e ŠKOLÁKOV se přestěhoval na novou. 13.11.2018 - Český jazyk - 1.čtvrtletí - písemná práce 14.6.2018 - Anglický jazyk - 6.A - Závěrečná písemná práce 12.6.2018 - Matematika - geometrie - závěrečná písemná prác PRACOVNÍ SEŠIT: str. 21-23, na str. 22/1 vypsat podstatná jména do sešitu a určit u nich pád, číslo a rod MINUTOVKY: - str.33-37, na str. 33 vypsat všechna podstatná jména a určit pád, číslo a rod.-oprava, nedělejte,- pády se učte na Školákově-okamžitá korekce chyb!! ČESKÝ JAZYK :: třída 5.C. Úvod - ČESKÝ JAZYK. Zájmena - s sebou/sebou, mně/mě (10) (pravopisne.cz) Psaní mě/mně ve slově (střední) - online Doplňovačka (umimecesky.cz) Samostatná práce 24.5. - 30 .5. Pověst O brněnském drakovi

Pin na nástěnce Český jazyk

ŠKOLÁKOV - spousta cvičení na přípravu čtení i samotné čtení genetickou metodou:. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Site Matematika 4 - školákov. Český jazyk 4 - školákov. Vlastivěda 4. Dopravní výchova. Dopravní výchova - Bezpečně na cestách. Dopravka - Alík. Průkaz mladého cyklisty - testy. IBESIP. Škoda hrou . 3. třída: Anglický jazyk 3. ročník Chit Chat 1. Český jazyk - paní Ryšavá. Matematika . Happy House . 2. třída: Český. podmět a přísudek. http://testy.nanic.cz/testy/cestina/podmet-a-prisudek/ http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm. http://zpravy.idnes.

Dec 1, 2014 - This Pin was discovered by Marta Šťastná. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. Pinterest. Today. Explore. When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures. Český jazyk 3. třída :: ŠKOLÁKOV PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV . ČÍTANKA. Najděte a přečtěte si článek, který se vám nejvíc libí. 1. - 5.6. 2020. ČESKÝ JAZYK. Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4

Kategorie: Český jazyk 6. Kvízy. 00. TEST- NETEST na vysvětlenou [Free] [Zobrazit popis] Tento ukázkový NETEST vás provede všemi druhy testových úkol ů. Školákov - Český jazyk 4. třída - Mluvnické ŠKOLÁKOV. ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 4. třída > vyjmenovaná slova. Vyhledáván 4. třída ČESKÝ JAZYK - učebni-karty.cz Učební karty pro školáky základních škol. Český jazyk 4. třída snadno a doma. Dohánění učiva při nemoci i při doučování s rodiči

Umíme česky - Online procvičování češtin

Luštěnky 2 třída — luštěnky - procvičování učiva pro žáky 1

tŘÍda; matika in; ČeskÝ jazyk: Čj ŠkolÁkov slovnÍ druhy; umÍme Česky - slovnÍ druhy; umÍme Česky - Čj 3. tŘÍda; Čj 3. tŘÍda; Čj online cviČenÍ 3. tŘÍda; umÍme Česky - diktÁty online prvouka. videa z velehradu - jarnÍ byliny; Časopis naŠe pŘÍroda zdarma ke staŽenÍ prvouka ŠkolÁkov 3. tŘÍda; videa pax 4. třída - Český jazyk; 4. třída - Matematika; 4. třída - Přírodověda; 4. třída - Vlastivěda; procvičování učiva - 4. třída; ZŠ a MŠ Tečovice. Naši školu a školku najdete na horním konci obce Tečovice nedaleko Zlína. Máme skvělý tým pedagogů a dalších pracovníků, kvalitní zázemí, moderní. Český jazyk - opsat do sešitu Čj- slova z čítanky ze str. 15. Výukový program PC- Školákov- procvičovat Český jazyk pro 1.třídu -hranice slov ve větě,popletené věty, skrývačky ve větách, slabikohranní, ať je to tak nebo tak, počet slov ve vět Školákov 4 třída Český jazyk 4. třída . PRAVĚK : DOBA KAMENNÁ : KELTOVÉ NA NAŠEM ÚZEMÍ - prezentace, odkazy: STŘEDOVĚK : SLOVANÉ - původní vlast Slovanů, pohanské náboženství, dovednosti: SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ - vznik Sámova kmenového svazu, sjednocení slovanských kmenů: VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE - vznik, první vládci, šíření křesťanství, příchod. 4. třída - Distanční výuka. 13. 5. 2021 Český jazyk - úkoly v LearningApps, PS - str. 54, cv. 15, 16, 17, DÚ - str. 55, cv. 18, 19, 21 Vlastivěda - prověrka v Teamsech, PS - kontrola a doplnění úkolů - str. 10 - řešení ve skupince na WhatsApp, Přemyslovci, Svatý Václav - výpisky v Teams - v souborech, Život v Čechách před tisíci lety - učebnice str. 25 - 27 - přečís

Slovesa pracovní list 2

Prohledat tento web. 3.C. Aktualitk GPS(1). Obsah pre deti a školákov(1). Wi-Fi(2). + ďalšie možnosti - zobraziť menej Slovní úlohy - 2. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin Český jazyk 2. třída. Věta-slova-slabika Zde si můžete zkontrolovat řešení cvičení v pracovním sešitu. 1, 2 ČESKÝ JAZYK, 2. třída, Práce s učebnicí Nová škola - Duhová řada - 2 . část, MÍSTNÍ JMÉNA, str. 72/ cv. 2 - Písanka 2 k Českému jazyku pro 2.ročník 35,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód K1902105 Český jazyk 3 - učebnice pro 3. Pracovní listy český jazyk 4. třída. Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň.Český jazyk 4. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2 Pracovní listy pro český jazyk - 4. třída - PDF + verze pro PC Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok

Český jazyk 2. třída :: ŠKOLÁKO

2. ročník Čj - Procvičován

4. třída. 4. ročník, domácí procvičování po dobu zrušené výuky kvůli hrozbě koronaviru. Práce na domácí procvičování - přibližně na dva týdny, do 22. března 2020. Český jazyk - procvičujte již probrané učivo. Využijte zadané pracovní listy, pracovní sešit (do str. 38, učebnice do str. 129 - jen projít. Český jazyk. Online cvičení. online testy, procvičování ČJ . Luštěnky - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ. různá interaktivní cvičení pro zpestření domácí přípravy žáků 1. stupně ZŠ . Školákov. procvičování českého jazyka online - učíme se číst . Nauč se psá Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně • Školákov - 1.-4. třída ZŠ, ČJ, MAT, AJ, PRV, VL • Matika.in - úlohy z matematiky pro ZŠ (Hejného matematika) • Gramar.in - úkoly z českého jazyka pro ZŠ • Čeština hrou - 1.-3. třída ZŠ, testování základních znalostí na čas • Matematika hrou - 1.-7. třída ZŠ, testování základních znalostí na ča

Český jazyk 3. třída :: ŠKOLÁKO

Český jazyk :: Naše třída - trida-1-c-2014

725 081 288 (Ředitel školy) 495 493 904 (ZŠ) 495 492 905 (MŠ) reditel@zsmenik.c Na Slabikář s kocourem Samem navazují učebnice českého jazyka a čítanky pro 2. -5. ročník vydané v edici Čtení s porozuměním. ČASOVÝ PLÁN ke stažení zde. Video. Představení materiálů pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ . Článek: Český jazyk jako vyučovací předmět Zde najdete odkazy na procvičování čtení a počítání Český jazyk a čtení (968) 1. třída (250) 2. třída (111) 3. třída (115) 4. třída (93) 5. třída (107) 6. třída (64) 7. třída (62) 8. třída (56) 9. třída (61) Procvičujeme a opakujeme (49) Matematika (731) Cizí jazyk (490) Prvouka (135) Přírodověda (62) Přírodopis (110) Vlastivěda (79) Zeměpis (101) Fyzika (94. třídy Ke stažení 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různ 4. třída - Český jazyk; 4. třída - Matematika; 4. třída - Přírodověda; >PROCVIČOVÁNÍ TO BE< Vážení rodiče, ještě máme volná místa v kroužku English club

1. třída - Mgr. Lenka Balarinová. Milí rodiče, vzhledem k současné situaci přikládám možnost procvičování a zpestření učiva na těchto webových stránkách. Děti si tak mohou zábavnou formou na tabletu nebo na počítači učivo procvičit. Český jazyk. Zažij radost s češtinou Školákov Škola s nadhledem . Matematik 1. stupeň (7) 1. třída (19) 2. stupeň (4) Akce (3) anglicky jazyk (10) cesky jazky (4) český jazyk (17) citanka (4) čtení s porozuměním (9) Fotobanka (1) geometrie (1) hrave (2) Interaktivní učebnice (32) interaktivní výuka (11) matematika (15) Matýskova matematika (6) metodiky (1) Nezařazené (16) nns script (3) Nové tituly.

5. třída Český jazyk - Přídavná jména - YouTub

Př.: 10 10, 10, 10 . Splňte ještě cvičení 1 na str. 4 . Český jazyk 2. třída :: ŠKOLÁKOV . Písemné sčítání a odčítání do 10 000 - školákov Sčítání a odčítání - různé - umíme matiku Písemné násobení trojciferným činitelem ; imálně každý den 1 strana ; Procvičování 5.třída. Doplňování -ě, -je ŠKOLÁKOV. ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 4. třída > Podstatná jména rodu ženského. Vyhledáván Vzory ženského rodu - přiřazování. Vzory středního rodu! Koncovky podstatných jmen - rod střední - 1, 2, 3. Urči rod, číslo, pád a vzor . Podst. jména - rod ženský. Vzory ženského rodu 18.3.2021 - Explore Alena Rakova's board Český jazyk on Pinterest. See more ideas about jazyk, učení, vzdělávání Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída Časopis luštěnek pro děti www.makovice.ne ; Úvod » Anglický jazyk » 5.ročník » Věty » Prostý přítomný čas - pracovní list. Prostý přítomný čas - pracovní list. 17. 4. 2011 V českém jazyce by měly děti každý den číst, psát a opakovat probíranou látku . Český jazyk můžeme procvičovat a opakovat online např. zde: školákov. ryšavá. škola s nadhledem. umíme češtinu. sites google

Vánoční kvíz

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. LUŠTĚNKY: ČESKÝ JAZYK . Školákov - Matematika 2. třída - Násobení a dělení 3 - Početní trenažéry Český jazyk 6. ročník - Mgr. Jana Renzová od 5 10. 2020 Český jazyk 7 pracovní sešit. Pracujte v pracovním sešitě 7 1.díl na straně 7 zájmena modrý rámeček 1 - 5, cv. 1, 2, 3, Český jazyk 7 procvičování online - slovní druhy Český jazyk a literatura.Francouzský jazyk a literatura Umíme anglicky - Zábavné procvičování angličtiny online. Procvičování angličtiny online. Gramatika, slovíčka i správná stavba vět Učivo OFFLINE - Český jazyk, matematika, přírodověda v pracovním listě máte úkoly, vypracujte je a pošlete ke kontrole Podmět a přísudek, doplň zároveň i,í, y,ý, Podmět a přísudek , ČJ, M - písemné práce při prezenčním vyučování - týden - 3.5. - 7.5. 202 Anglický jazy Školákov - Aj 3. třída. Matematika (M) p rocvičujte si sčítání a odčítání do 100 0, p rocvičujte si písemné sčítání a odčítán í, u čebnice str. 71, 72, 73 přečíst a promyslet, u čebnice str. 71/ cv. 4, str. 72/ cv. 8 a str. 73/ cv. 1 a 3 do sešitu nebo na papír ; PS str. 16, 17, 18, P S str. 41.

Školákov 5 třída matematika český jazyk

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, ŠKOLÁKOV. ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 3. třída > Vyjmenovaná slova po M. Vyhledáván Procvičování českého jazyka 5 třída Pravopisná cvičení - 5 . Vyjmenovaná slova - procvičování . v hodinách českého jazyka se totiž žáci učí zásadní kapitoly českého pravopisu, které se budou hodit nejen na druhém stupni. 17 úloh Doplňovačka 5. třída Z Š 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ M - Školákov- opakujeme převody jednotek délky - zápis sedmicif. čísel podle diktátu - písemně ŠS uč. 81/1,3. ČJ - online cvičení - koncovky podst. jmen - PS - 61/1 a,b,d 61/2 - uč. str. 105 tabulka- časování zvratných sloves v minulém čase - zápis do ŠS - žlutý rámeček + 105/ Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Český jazyk a literatura Maturitní zkouška 2020 - podzim. Zadání didaktického testu [PDF, 163 kB] Záznamový arch [PDF, 502 kB] Klíč správných řešen í [PDF Ilustrační testy a zadání Dobré odpoledne, milá 1. B, od zítřka nás čeká opět distanční výuka. Rozvrh a rozdělení do skupin máte zde, připojovat se budeme přes aplikaci Teams. Co budete potřebovat: - penál, mazací tabulku + fix, hadřík. Český jazyk: Slabikář, pracovní sešit ke slabikáři, Písanku, myškový sešit

Najdete zde úlohy z matematiky z českého jazyka a z prvouky. Písankové úlohy jsou koncipovány tak, aby byly vhodné i pro leváky. Dobré knihy Učebnice Základní školní výuka Opakování, souhrny. Český jazyk, Matematika, Prvouka - 1. třída Český jazyk - učebnice ČJ str.36 cv.1 doplň si VS (obyčej, bystrý, bylina) a slova k nim příbuzná na pracovní list (obrázky s VS) - můžeš si zkontrolovat pracovní list - ( VS -být, bydlit, obyvatel, byt) v příloze dole - zítra budeme odevzdávat ke kontrole: 1. Barevné počítání. 2 Český jazyk 4.třída pracovní listy k vytisknutí Český jazyk 4. třída - skolakov.e . Český jazyk 4. třída Český jazyk 4. třída. Pravopisná cvičení . Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies 17.-19.6. ČESKÝ JAZYK - opakovali jsme, psali jsme závěrečnou práci. závěrečná písemná práce - popros mamku nebo taťku, ať ti nadiktuje diktát k práci a pak to zkus sám vypracovat a pošlete ke kontrole strana 1 strana 2 diktát k nadiktování. MATEMATIKA - opakujeme celé učivo 5.roč, psali jsme závěrečnou písemnou práci MATEMATIKA - 3. třída. Omluva za chybnou tabulku + dopis (Teamsy) 1. týden 2020/2021 (19. 10. - 23. 10.

Vyjmenovaná slova po S - procvičování. Vyjmenovaná slova po S - prezentace, procvičování, diktáty Byl jednou jeden král a ten měl tři s ny DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 6.ROČNÍK - VI.A 9. - 13. listopadu 2020 Předmět Zadání Pomůcky Matematika Počítání do 10 000 , sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek. Uč. str.20 cv. 21 - 28 Písemně cv.21,22,24 Uč. str. 21 cv. 29 - 32 Písemně cv. 29, 31 Uč .str. 22 cv. 33 - 38 Písemně cv.33, 34, 3

Školákov - Český jazyk 4

Český Jazyk - 3.třída Čeština ø 80.5% / 11808 × vyzkoušeno; nové testy. NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA SVĚTA 2 (Geografie) ø 78.1% / 37. 1. třída Škola začíná Matematika výuka / 1.třída Český jazyk - výuka / 1.třída Poznáváme svět - zvuky zvířátek Poznáváme svět - barvy Opakování učiva 1. třídy 2. třída Procvičování učiva 2. třídy 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída Matematika - výuka Geometrie - výuka / 6.tříd Připrav si PS do. 4.A. školní rok 2020/2021 . AHOJ DĚTI, UŽIJTE SI ŠKOLÁKOV :) 04. června: procvičování látky online: ČESKÝ JAZYK: ě, je: cvičení 1 Stavba slova: cvičení 1 Koncovky podstatných jmen: cvičení 1 Shoda přísudku s podmětem: cvičení 1 - klikej na obdélníček tak dlouho, až bude správná varianta. MATEMATIKA

Český jazyk - 1. Třída ZŠ Strachotice, okres Znojmo ..

Dobrý den vážení rodiče, ahoj děti. Toto je učivo a úkoly pro příští týden. PONDĚLÍ 15.3. ČESKÝ JAZYK - procvičování vyjmenovaných slov po P - PS Žlutý strana 33 cvičení 14, 15, 16 - zkoušení řady vyjmenovaných slov po S MATEMATIKA - učebnice strana 75 - PS strana 19 cvičení 4, 5, 6 - procvičování D Procvičujeme - 1. třída Český jazyk, Matematika, Prvouka. Přeškrtnutá cena je maloobchodní cena (MOC) stanovená nakladatelem, za kterou knihu prodávají obvykle česká kamenná knihkupectví. Pokud máme zboží od zahraníčního dodavatele je přeškrtnutá cena vypočítaná z jím uvaděné MOC v cizí měně přepočítané.

Školákov vlastivěda 5

- Ps 50/1 - písemně do ŠS 79/5. ČAS - prezentace vyrobených ekosystémů Středa 24.2. 2021. M - procvičujeme pamětné dělení - uč. 66/1, 2 (třetí sloupeček), 66/3 - ústně - uč. str. 67 - pročíst tabulku, seznámit se s novými příklady - ŠS 67/1 písemně - procvičování do početníčku 31/1,2, jazyk ČeskÝ / p. uČitelce poŠli ofocenÝ diktÁt a ŠkolÁkov/ 1. uČebnice str. 61/5 - diktÁt opiŠ do seŠitu - podtrhni a vypiŠ pod sebe vŠechna podstatnÁ jmÉna rodu stŘednÍho - urČi vzor . 2. uČebnice str. 62 - pŘeČti si ŽlutÝ a modrÝ rÁmeČek - nauČ se vyjmenovat vzory ŽenskÉho rodu / Žena, rŮŽe, pÍseŇ, kost / 3