Home

Dobřichovice povodně 2002

GC8D096 Povodeň 2002 (Traditional Cache) in Středočeský

 1. Dobřichovické povodně 2002. V polovině srpna 2002 postihla Dobřichovice, ale spolu s námi i celé údolí Berounky, povodí Vltavy, Lužnice, Otavy a dalších menších řek více než 100letá povodeň, která přesáhla všechny dosud dokumentované velké vody. Konec července a začátek srpna byl v jižních a jihozápadních.
 2. Home Zásahy Povodně 2002. Povodně 2002 Průřez nasazením jednotky při povodních roku 2002 Pátek 15.8.2002. výjezd jednotky do obce Dobřichovice ; odčerpávání vody ze sklepů domů - čištění ; zajištění odtoku zpoza protipovodňového valu, aby byla odvodněna zatopená část obce.
 3. letecký pohled - DOBŘICHOVICE - POVODEŇ - SRPEN 2002 při výhře více pohlednic - 15 ks jedno poštovné do zahraničí nezasílám STAV VIZ

Povodně 2002 - hasici-rescue

letecký pohled - DOBŘICHOVICE - POVODEŇ -SRPEN 2002 Aukr

Srpen 2002 znamenal pro Dobřichovice nejničivější živelní pohromu v jejich historii. Povodeň zaplavila celou polovinu obce a napáchala škody v řádech desítek milionů korun. Povodním je věnována samostatná sekce těchto stránek. Povodeň mimo jiné zcela zničila lávku pro pěší přes Berounku Beroun, Dobřichovice - Berounka; Čenkov, Beroun - Litavka. (Samostatná zpráva pro každý profil) Povodí Labe, s. p. : Souhrnná zpráva o povodni v srpnu 2002 v uceleném povodí Labe Zbraslav.info - informační portál o Zbraslavi a okolí od roku 1999. Informace, reporáže, kalendář akcí, inzerce, kamera, historie Oznámení o zasedání zastupitelstva města Dobřichovice. Datum: 10. 11. 2020. které se bude konat ve čtvrtek dne 19. listopadu 2020. od 19.00 hod v sále MUDr. Františka Fürsta. v ul. 5

DOBŘICHOVIC

Povodně 2002 Po rozvodnění řek deštěm začaly 7. srpna 2002 mohutné záplavy, které do 17. srpna postihly více než třetinu ČR, nejvíce utrpěly jižní, střední a severní Čechy. O život přišlo 17 lidí, škody byly vyčísleny na 73,1 miliardy korun. Povodně 199 celkový objem povodně W100: 291 mil. m 3 objem povodně nad Q 2: 125 mil. m 3 ovladatelná retence všech nádrží: 9,3 mil. m 3 objemy reálných povodní (LMG Beroun): 9/1890 387 mil. m 3 7/1981 210 mil. m 3 8/2002 457 mil. m 3 6/2013 333 mil. m 3 Parametry Q100 Berounka -Roztoky u Křivoklát Podklady pro srovnání dopadů povodní v ervnu 2013 a povodní v srpnu 2002 byly erpány z výstupů projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002. 2. ROZSAH POSTIŽENÉHO ÚZEMÍ Povodněmi v ervnu 2013 bylo různou měrou doteno téměř 1 400 obcí v 10 krajích (vetně hlavního města Prahy) Pozvánka na koncerty vážné hudby, konané v rámci 12. mistrovských kurzů v Dobřichovicích 2012. Jde o cyklus celkem sedmi koncertů, které se konají od čtvrtka 26.7. do pátku 3.8. převážně v nádherném prostředí dobřichovického zámku. Zahajovací koncert uvede Komorní orchestr pod vedením Tomáše Koutníka a Duo Taras - Radim Kresta (housle) a Václav Petr (violoncello) Lešná. Zámek vznikl přestavbou gotické tvrze ze 14. stol. přestavěná poč. 17. stol. na renesanční zámek. V pol. 18. stol. upraven barokně, na konci 19.

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Obec Seč. Obec Seč se nachází v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský.. Povodně v roce 1997 a 2002 zapříčinily značné škody, ale současně byly zdrojem nových poznatků o funkčnosti krizových plánů a připravenosti obyvatelstva. Autorka ve svém textu věnuje pozornost podzemní vodě, která v souvislosti s povodněmi ovlivňuje rozsah škod a potenciálních škod Hasičská zbrojnice Srbská 999, Černošice tel.: 251 640 150 info@hasicimokropsy.c

Dobřichovic

Záplavová území. Podle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. § 66 odst. 1 a odst. 2 jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou Obyvatelé Palmovky i Libně, kteří si pamatují ničivé povodně v roce 2002 prožili neklidný víkend. Rokytka, která protéká mezi obytnými domy a v klidných dnech je neškodným potokem se při vytrvalém dešti v krátké době změnila v běsnící řeku. Stovky lidí proto během dne i v noci chodili kontrolovat situaci

SRPNA 2002. LEGENDA: Doprava Předpověď Škody. PONDĚLÍ 12. SRPNA 2002. NÁSLEDUJÍCÍ UDÁLOSTI NAJDETE ZDE. 15:00 - Krajská povodňová komise v Plzni zatím nemá dostatek informací o záplavové situaci ve všech sedmi okresech, aby rozhodla o vyslání záchranářské jednotky s těžkou technikou na konkrétní místo regionu Katastrofální povodeň v ČR v srpnu 2002; Výstava podnebí a povodně v Praze (2002) Otevření radaru v Brdech (2000) Vývoj ČHMÚ v letech 1993-1999; Historie hydrometeorologické služby (1999) CPP ČHMÚ zahájilo činnost (1999) 45 let povětrnostního ústředí AČR (1998) Meteorologické kroužky (1998) Nová budova pobočky. kumentována (povodně 1996, 1998, 1997, 2000, 2002, 2006). Průnik území obce a hranice zápla-vy nám vymezuje oblast, kde je nut-né očekávat ohrožení povodní. Kromě vymezení oblasti ohrožení zvolenou záplavovou čarou je důležitý charak-ter proudění vody za povodně. V ně-kterých zónách záplavové oblasti do Berounka-Všenory, Dobřichovice, Hlásná třebáň Místy to bylo horší, místy lepší. Třeba pětka kde jsem vyrostl já, stojí za prd od povodně v r. 2002. Jestli to dopadne i jinde stejně, tak to bude moc zlé

Povodně v r. 2002 ukázaly, že tento projekt v těsné blízkosti Berounky má skutečně negativní dopad na záplavovou situaci v oblasti Dlouhý díl. 1993 (11 občanů) PETICE A PROTESTY OBČANŮ PROTI KÁCENÍ LIP PŘI REKONSTRUKCI UL Rodinný dům Dobřichovice Rodinný dům Dobřichovice respektuje neměnné skutečnosti, jako je tvar a orientace pozemku, jeho návaznost na komunikace i určité riziko povodně. Obdélníkový pozemek orientovaný delší stranou v ose přibližně sever - jih, přičemž hlavní přístup od komunikace byl navržen na jeho kratší.

Zimní povodně 1941 a 1947 - Dobřichovice

5. 2002, nikoliv z důvodu povodně, ale jednak z důvodů geografických (nemožnost gravitačního napojení na výše umístěnou ČOV), ale především proto, že systém tlakové kanalizace svou absolutní těsností vyhovoval pokládce v ochranném pásmu zdrojů pitné vody, což by spádová kanalizace nesplňovala • povodně 2002 (střední a východní Evropa, €16.5 miliard) • horká vlna 2003 (€12.2 miliard) • zimní větrná bouře Lothar v prosinci 1999 , €11.5 miliard Celkové roční škody jsou často způsobeny jednou událostí, která zasáhne několik států Největší škody způsobily 4 povodně, tři větrné bouře a jedn Třebaže byly povodně tragické a od povodňové turistiky se důrazně distancuji, chápu nadšení i poslání fotografů a šotoušů, kteří celou Hrbatou lemovali. A propos: otázka do pléna - nemáte někdo nějaké obrázky odklonů po 173 ze srpna 2002? Nepochybně jsou to cenné dokumentární fotky Povodně 2002 - Již dva roky uplynuly od velké živelné katastrofy, která postihla hlavně Čechy a města kolem Labe až k přístavům v Hamburgu. Povodně se objevily nejprve v jižních Čechách 7.8.2002 a postupně se velká voda přesunovala přes střední Čechy a Prahu do severních Čech a dále napříč Německem Paradoxně, ač nejčastěji jsem chutnal klasická révová vína z Moravy, odcházel jsem s celou lahví Serge Mathieu Champagne Brut Millésime 2002 ze stánku pořadatele celé té akce, Českého archivu vín. Naprostá vyzrálá klasika, ukázkové příjemné šampaňské, spousta chleba až do topinek, svěžest, suchost, říznost.

V pondělí 20. srpna 2012 v 15:20 SELČ byla na stanici Dobřichovice (14° 16'33'' v. d., 49° 56'00'' s. š.) naměřena teplota vzduchu 40,4 °C. Tím byl překonán dosud uznávaný teplotní rekord pro Českou republiku z 27. července 1983 naměřený v Praze-Uhříněvsi ve Výzkumném ústavu živočišné výroby. Celý. § 4 odst. 2 výše citované vyhlášky č. 241/2002 Sb., zcela jednoznačně říká, že povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak Jenže při povodni v srpnu 2002 činil povodňový průtok v Roztokách 2170 metrů krychlových za sekundu. A z historických záznamů vyplývá, že během minulých 170 let byly na Berounce tři povodně, které výrazně přesahovaly stoletou vodu - v roce 1845 (dvousetletá), 1872 (tisíciletá) a 2002 (pětisetletá) POVODNĚ JAKO ZÁMINKA Povodně v létě 2002 se staly záminkou k tomu, aby bývalé vedení města, které nastoupilo na pod-zim téhož roku a které bylo prakticky totožné s tím dnešním, přistoupilo ke změně územního plánu. Ten se situací okolo řeky nakonec téměř nezabýval

Zadní / Hlásná Třebáň, Řevnice, Dobřichovice a okolí už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (2 období bez katastrofální povodně (od r. 1890 do r. 2002). Tento stav je ještě pochopitelný u staveb, umístěných alespoň nad úrovní Q20. Je však celá řada objektů, které jsou zaplavovány již při Q 5. Umístění těchto objektů je zcela nezdůvodnitelné a neomluvitelné, neboť takové velké vody byly i ve 20. stolet ZŠ Dobřichovice nabízí od listopadu baletní hodiny pro hochy a děvčata podle Vaganovy metody ruského baletu. Hodiny vede baletní pedagožka paní Kalin. Klade důraz nejen na výuku baletních kroků, ale i celkové lásky k baletu, hudbě a umění. Více informací zde 2005 - námětové cvičení okrsku v dálkové dopravě vody (doprava vody z rezervoáru u Kozáků až těsně pod Jarčovsků kulu /asi 700 m/) 2004 - požár skládky dřevěných sloupů v oblasti na spodních Bražiskách. 2003 - požár louky v oblasti za vodů, požár skládky na farmě v Jarcové. 2002 - účast čtyř našich. VŠENORY vznikly sloučením bývalých Všenor a Horních Mokropes. První historická zmínka o Horních Mokropsích je z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval vyšehradským kanovníkům při dolním toku Mže na okraji brdských hvozdů dvoje popluží a dva rybáře na místě jmenovaném Mokropec, později Mokropsy

Granty od Evroé unie Phare 2002 a Charles S. Mott Foundation snížily provozní výdaje, nutné k realizaci po-moci a čerpané z veřejné sbírky, na naprosté minimum. Na následujících stránkách naleznete zprávu o využití sbírky SOS Povodně. Po uzavření celé sbírky byla zpráva o její Pobočky najdete mimo nákupní centra.V letech 1872, 1941 a 1947 zasáhly obec velké povodně.[5] Největší a zatím poslední povodeň postihla Dobřichovice v roce 2002. Tehdy bylo místo obvyklého průtoku 10-15 m³/sec naměřeno 1 850 m³/sec. Byla zasažena asi polovina všech domů, z toho asi 200 mělo zaplavené i obytné prostory Sucho, třicetistupňové teploty, desítky takzvaných tropických nocí tak takto aktuální léto rozhodně nevypadá. Naopak, dost prší, hladiny řek často dosahují třetích stupňů povodňové aktivity. Navíc léto začalo ničivým tornádem. Ale je to současné léto až tak podivné? Nebo je vlastně poměrně běžné 2002 2009 2006 2007 2004 2001 2004 2001 1995 NOAA -.6-.4-.2-1E-15 0.2 0.4 0.6 0.8 POVODNĚ, ZÁPLAVY ZEMĚDĚLSTVÍ Dobřichovice ve středních Čechách naměřena teplota +40,4 °C. Podivný rok 2013 31. března 2013 2. -9. srpna 2013. Ve 20. století jsme informace o extrémní

Dobřichovice - Wikipedi

 1. Město Dobřichovice - Oficiální stránka města Dobřichovice . Дештне (Destne v Orlickych horach). 49. Добржиховице (Dobrichovice). 50. Долни-Мала-Упа (Dolni Mala Upa) WhatsChat is a new dating app dedicated to chatting and meeting the perfect partners online
 2. imalizovány díky grantům od Evroé unie Phare 2002 a Charles S. Mott Foundation. 03 Pomoc domácnostem Největší část prostředků veřejné sbírky SOS Povodně byla použita na pomoc rodinám a jednotlivcům, jejichž domovy byly poničeny během povodní v srpnu 2002
 3. v roce 2002 bylo v těchto místech až 80 cm vody. Berounka naštěstí kolem půlnoci dosáhla maxima, dále ne-stoupala a začala pozvolna klesat. V úterý v ranních hodinách jsme opět mohli nasadit zálohovací centrálu na přístupový bod DOB-05 a podařilo se obnovit připojení pro všechny zákazníky ze Všenor a Vonoklas
 4. Filantropie Od roku 2000 jsme v mnoha odvětvích pomohli, ať už darem finančním či věcným, a podpořili celkovou částkou převyšující 4 000 000 Kč
 5. Nedělní nejvyšší odpolední teploty vystoupaly v Plzni na 28,0°C. Dnes (v neděli 9.května) po chladnějším období vystupovaly teploty na většině území na 19 až 23 °C, v západní polovině Čech na 23 až 27 °C. Vůbec nejvyšší hodnotu zaznamenala stanice Plzeň, Bolevec a to 28,0 °C
 6. Po devíti letech od velké povodně ve městě letos začne stav-ba protipovodňových opatření. Hráze, betonové zdi a mobilní stěny o délce 2,7 kilometru se začnou budovat do konce roku a hotové by měly být v červnu 2013. Zpětné klapky v kanalizaci, kterou se velká voda v roce 2002 dostala na náměstí, jsou už dokončené. (jm

Vybrané meteorologické prvky měřené na klimatologických stanicích Meteorologický prvek Čas měření Poznámka teplota vzduchu 07:00, 14:00, 21:00 na vybraných stanicích po 15 min Oficiální stránky Obce Předenice. Územní plán zde - klikněte do obrázku. Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu Evroé povodně 2002. V srpnu 2002 způsobily silné dlouhotrvající deště vzestup hladin řek Vltavy, Labe, Dunaje a dalších jejich přítoků. Toto vzedmutí dosáhlo úrovně stoleté vody. Povodeň způsobila smrt desítek lidí a škody v řádech miliard eur. Postihla území Česka, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska.

Dobřichovický domek Poslední květnový víkend zavítá do poberouní středověké bavorské poselstvo. Dobřichovický Domek - DODO - 5. května 12, 25229 Dobrichovice - rated 5 based on 2 reviews Perfektní komunikace i práce s dětmi I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského bude v průvodu nesen relikviář svaté Ludmily, inspirovaný středověkými. S tou větou o extrémních povodních v Čechách se omlouvám, nechci strašit, ale větší povodně v Čechách nebyly už dost dlouho, naposledy v roce 2013, dříve to bývalo častější např. 2002, 2006, 2009, 2010, 2013. Myslím, že se to vrátí. Sucho už nechci, více srážek Ano, povodně nikomu nepřeji Dnes byl v ČR na třech stanicích ČHMÚ zaznamenán letní den, tj. na třech stanicích teplota vzduchu měřená ve výšce 2 m nad zemí dosáhla 25,0 °C nebo více. Jde o stanice Praha,Karlov, Neumětely a Dobřichovice Finanční dary - povodně Fin.vypořádání za rok 2002-soc.obl. Fin.vypořádání za rok 2002-zdr.obl. Mezisoučet Skutečnost k Běžné výdaje %plnění UR Index Limit prostředků na platy Počet zaměst. překročení + neplnění - Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy ORGANIZACE Neinvestiční příspěvek % plnění. 00512 - Úvěr EIB - povodně 100000.00 00088 - Ostatní - povodně 2002 2895.00 00010 - Financování z úspory hospodaření minulých let 113790.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM * 216685.00 2.00 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL dle UZ (v tis. Kč) za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAH

Praha - Česko dál sužují tropická vedra, i dnes padaly stoleté teplotní rekordy, dosažení maximálních teplot hlásilo vpodvečer zhruba 70 stanic. Nejtepleji bylo v Praze-Karlově, 36,5 stupně Celsia, do večera ale možná padne rekord na nejstarší české stanici v pražském Klementinu. Maximální teplota může v Čechách vyšplhat ale až k 38 stupňům Celsia. Z vyprávění babičky vím, že v padesátých a šedesátých letech bylo tolik vody, že zdejší říčky dokonce zatopily značné části Prostějova, což musela být docela síla, neboť oproti tomu zdejší povodně 1997 a 2002 byly jen jako nevinné polechtání. O toto snad nikdo v opačném extrému nestojí iDNES.cz - Archiv článků. Pondělí 23. srpna 2021, svátek má Sandra. schránka. Aktivovat Premium za 1 Kč. Prodloužit Premium za 1 Kč. Aktivovat Premium za 39 Kč. Premium. Nemáte předplatné

Vinařské slavnosti 2020 - Oficiální stránka města Dobřichovice

Záplavy 2002 - zasažené obce - iDNES

 1. Dobřichovice (Okres Praha-západ) - CzechInde
 2. Blšanka a povodeň v roce 187
 3. Místo, kde padl teplotní rekord
 4. Fotky z povodní - vutbr
 5. Hlásná a předpovědní povodňová služba při povodních v roce
 6. Dobřichovice - Živéobce

Povodně 2002, Zbrasla

 1. Aktuality - Oficiální stránka města Dobřichovic
 2. Rozmarné léto: Proč na počasí nemůže být spolehnutí
 3. Pozvánka na koncerty v Dobřichovicíc
 4. Obec Jarcova
 5. Obec Sec
 6. Povodně 2002 - škody způsobené podzemní vodou - TZB-inf
 7. Přehled zásahů v roce 2002 - hasicimokropsy
Dračí lodě /různé/ - Oficiální stránka města Dobřichovice